Energiatuotannon verkkoon liittämisen ja sähkönjakelun asiantuntija

Ainutlaatuinen asiantuntemuksemme kattaa perinteisen energiantuotannon sekä modernin tehoelektroniikan kautta verkkoon kytkettävän tuotannon.  Osaamisaluettamme on tuulivoima-, aurinkovoima- ja akkulaitokset sekä tahtigeneraattoreita käyttävä voimantuotanto kuten vesi- ja biovoimalaitokset.

Voimalaitosprojektien lisäksi työskentelemme sähköverkko-operaattorien, teollisuuden ja merenkulun sähköjärjestelmien kanssa.

Sähköverkkoyhtiöt

Sähköverkkoyhtiöitä autamme parantamaan sähkönjakelun luotattavuutta simuloimalla erilaisia verkon käyttötilanteita. Näissä tarkasteluissa auttaa pitkä kokemuksemme sähköverkoista sekä moderneista simulointiohjelmistoista (PSS/E ja DIgSILENT PowerFactory).

Voimalaitokset

Sähköntuotanto on murroksessa, jossa päästöttömien energialähteiden osuus kasvaa. Suurimmat tuuli- ja aurinkovoimalaitokset ovat nykyään yhtä suuria teholtaan kuin hiili- ja ydinvoimalat, mikä asettaa tiukempia vaatimuksia voimalaitosten arkkitehtuurille ja suorituskyvylle.

Teollisuus ja merenkulku

Voimalaitosten ja sähköverkkojen lisäksi teollisuuslaitokset ja meriteollisuus tarvitsevat järjestelmiä, joissa sähkönjakelu on luotettavaa ja häiriötöntä.

Energiatuotannon verkkoon liittämisen ja sähkönjakelun asiantuntija

Sähköntuotanto on murroksessa, jossa päästöttömien energialähteiden osuus kasvaa. Suurimmat tuuli- ja aurinkovoimalaitokset ovat nykyään yhtä suuria teholtaan kuin hiili- ja ydinvoimalat, mikä asettaa tiukempia vaatimuksia voimalaitosten arkkitehtuurille ja suorituskyvylle.

Kädenjälkemme näkyy yhteisteholtaan yli 3000 MW Suomeen ja muualle rakennetuissa tuulivoimahankkeissa. Kokeneella henkilöstöllämme on yli 15 vuoden kokemus uusiutuvien energialähteiden sähköjärjestelmistä. Olemme työskennelleet uusiutuvien energialähteiden verkkoon liittämisen parissa ennen näiden globaalia läpimurtoa, mikä tuo meille erityisen syvää asiantuntemusta uusiutuvien energialähteiden verkkoon liittämisen sähköjärjestelmistä. Ampner suunnittelee järjestelmiä ja auttaa asiakkaitaan, varmistamalla voimalaitosten luotettavuus sekä sähköjärjestelmän suorituskyky, ottaen huomioon monimutkaiset verkkokoodit ja muut vaatimukset.

Tehoelektroniikan kautta verkkoon liitetyt sähköntuotantoyksiköt ovat osa meidän perimäämme, mutta ymmärrämme myös tahtikoneiden merkityksen sähköjärjestelmien selkärankana. Vaativat dynaamiset simulointitarkastelut, VJV2018 todentamispalvelu ja suojausasettelut ovat tarjontamme ydin tälle alueelle.

Palvelumme voidaan räätälöidä tarpeidesi ja projektikohtaisen roolisi mukaan. Voimme tuottaa sinulle lisäarvoa, jos olet sähköntuotantolaitoksen omistaja, urakoitsija, laitetoimittaja, sijoittaja, hankekehittäjä tai suunnitteluyritys, jolla ei ole syvää asiantuntijuutta niillä alueilla, joilla me olemme erinomaisia.

Tyypillinen asiantuntijaprojektimme sisältää yksittäisen tehtävän tai laajemman paketin, koostuen seuraavista alueista:

 • VJV2018 ja VJV2013 verkkokoodien mukainen todentamispalvelu ja konsultointi
 • VJV2018 ja VJV2013 todentamiskokeet
 • Verkkokoodeihin liittyvät tarkastelut, selvityksen ja konsultaatio globaalisti
 • Verkkoon liittämisen ehtojen ja – vaatimusten selvitykset ja konsultaatio
 • Verkkoon liittämisen konseptisuunnittelu ja teknistaloudelliset toteuttamisselvitykset
 • Voimalaitoksen sähkösuunnittelu pienjännitteisestä tuotantoyksiköstä suurjänniteverkkoon, tukien kaikkia hankkeen vaiheita hankekehityksen alusta tuotantoon saakka
 • Hankintavaiheen selvitykset ja konsultaatio
 • Tehonjakolaskenta (teho- ja energiahäviöt, loistehokapasiteetti)
 • Vikavirtalaskenta
 • Suojaussuunnittelu, suojausasettelut ja suojauskoordinaatio
 • Dynaamiset säätösimuloinnit (PSS/E ja DIgSILENT PowerFactory)
 • Lisästabilointipiirien (PSS, POD) viritykset
 • Dynaamisten simulointimallien kehittäminen
 • Sähkön laatuun, transientteihin ja häiriöihin liittyvät tarkastelut
 • Maaperän resistiivisyys ja maadoitusresistanssimittaukset
 • Sähkön laadun mittaukset
Choose Us

The experienced Ampner team has a deep knowledge of different power system solutions in renewable energy production. Ready to find the best solution for your power system! 

Latest news