Paikallisista teollisuusverkoista valtamerialuksiin

Voimalaitosten ja sähköverkkojen lisäksi teollisuuslaitokset ja meriteollisuus tarvitsevat järjestelmiä, joissa sähkönjakelu on luotettavaa ja häiriötöntä.

Teollisuuslaitoksille ja meriteollisuudelle tarjonta sisältää.

  • Tehonjakolaskenta
  • Vikavirtalaskenta
  • Sähkön laatuun, transientteihin ja häiriöihin liittyvät tarkastelut
  • Suojaussuunnittelu ja suojausasettelut
  • Selektiivisyystarkastelut AC- ja DC-jakelujärjestelmille